BørneTraumeSymposium - Program

De omtalte 3 moduler "Prepare", "Practice" og "Perform" opdeler dagen i en naturlig kronologi. Pauserne byder på forfriskninger og muligheden for at besøge vores sposorer. Klik på Udstilling og læs mere om dette nye tiltag

Venue

Symposiet afholdes på selve Rigshositalet, i auditorium 1, beliggende i stueniveau under personalekantinen.

Sponsorudstilling og pauser afvikles i hall'en uden for auditoriet.

Der er let adgang til BørneTraumeSymposium fra indgang 2.

Program

 

08.30        Registrering
I hallen ved auditorium 1


 
  PREPARE

 
09.00 Velkomst
Introduktion til BørneTraumeSymposium 2018               


 Morten Bøttger
09.10 National Pediatric Readiness Project (NPRP)
How to Prepare for Pediatric Emergency


 Marianne Gausche-Hill 
09.50 Børneparathed i Rigshospitalets TraumeCenter
Hvordan vi forbereder os på Rigshospitalet


 Lasse Høgh Andersen
10.05 Afrunding & spørgsmål


 
10.15 Pause
Forfriskning og sponsorudstilling


 
  PRACTICE

 
10.45 Hej til HAL & simuleret traumemodtagelse
Hvad er - og hvorfor - pædiatrisk traumesimulation


Lasse Høgh Andersen
Morten Bøttger, Mona Tarpgaard              

 

11.10 Pædiatrisk on-site simulation
Erfaringer med pædiatrisk akutmedicinsk simulation


Tim Kristensen
11.30 Simulation i røntgenafdelingen
Pædiatrisk traumescanning – sikkert nok?


Magdalena Gormsen
11.50 Is NPRP Enough?
How do we Improve Even Further?


Marianne Gausche-Hill 
12.20 Afrunding & spørgsmål


 
12.30 Frokost
“Lunch bag” og sponsorudstilling


 
  PERFORM 

 
13.30 Moderne pædiatrisk in-line stabilisering
Er halskraven ikke længere nødvendig?


Thomas Andersen
13.50 Det urolige barn i akutmodtagelsen
Tips & tricks til ro & fred 


Lasse Høgh Andersen
14.10 Pædiatrisk neurotraume
Indikationer for CT scanning


Vagn Eskesen
14.30 Akut luftvejshåndtering & nødtrakeotomi
Håndgreb – også når det bliver rigtigt svært..


Thomas Hjuler 
Morten Bøttger
14.50 Afrunding & spørgsmål


 
15.00 Pause
Kaffe, kage og sponsorudstilling


 
15.30 Pædiatrisk thoraxtraume
Diagnostik og behandling


Philip Ryom 
15.50 Det stumpe abdominaltraume
Hvornår scanner vi? Og hvad så..


Peter Svenningsen
16.10 Målrettet blodtransfusion
Blod til børn – hvornår & hvordan?


Jacob Stensballe 
16.30 Akut pædiatri
Børnelægen i traumemodtagelsen


Tim Kristensen
16.50 Afrunding & spørgsmål
Tak for denne gang
 

pdfDownload

 

 

Second Announcement

BTS jan 18 2nd announcement

Go to top